Mežvidi jaunumi

“Zinātnieku nakts” pasākumi Mežvidu lauksaimniecības - tehnoloģiju parkā 25.03.2022 un 26.03.2022.

2022.gada 25.martā un 26.martā, Mežvidu lauksaimniecības - tehnoloģiju parkā, Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos notika “zinātnieku nakts” pasākumi kuru ietvaros Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka uzņēmumi (SIA “JE enerģija”, SIA “Jumis Geo”, SIA “ABerry”, SIA “Latgales dārzeņu loģistika”) kā arī biedrības “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks” (Rīgas Tehniskā universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, SIA “Latgales lauksaimniecības zinātne centrs”, SIA “Biorefic”, SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, u.c.) biedri kopā ar sadarbības partneriem no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Malnavas koledžas, Bulduru Dārzkopības vidusskolas, zemnieku saimniecības “Kotiņi”, SIA “NewFuels” RSEZ, SIA “Era M” u.c. diskutēja par aktuālajiem pētniecības projektiem viedās lauksaimniecības un mežsaimniecības, atjaunojamās enerģētikas un ar tām saistītajām bioekonomikas jomām.


Zinātnieku nakts pasākuma būtiskākais mērķis ir veicināt esošo kopējo pētniecības projektu veiksmīgu norisi kā arī to ietvaros iegūto zināšanu un pieredzes pārnesi uz saistītajām nozarēm kā arī konkrētiem uzņēmumiem. Dotajā brīdī Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks un tā sadarbības partneri īsteno sekojošus kopējus pētniecības projektus:
Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē (projekta identifikācijas  Lauku atbalsta dienestā Nr. 18-00-A01612-000026) (turpmāk “inovatīvu kaņepju tehnoloģiju” projekts);
Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā (IRIS) (projekta identifikācijas Lauku atbalsta dienestā Nr. 19-00-A01612-000010) (turpmāk “IRIS” projekts);
Siltumnīcu kompleksu apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrāde (projekta identifikācijas Lauku atbalsta dienestā Nr. 18-00-A01620-000006) (turpmāk “gaismas metodikas” projekts);
Zemeņu audzēšanas tehnoloģija, izmantojot substrāta apsildi augstajos tuneļos, ar vai bez papildus apgaismojuma, un optimāla augu biezības izvērtēšana augstajos tuneļos, maksimālai ražības paaugstināšanai (projekta identifikācijas Lauku atbalsta dienestā Nr. 18-00-A01620-000006) (turpmāk “inovatīvu zemeņu projekts”).
Pasākuma ietvaros paredzētas diskusijas projektu darba grupās, aktuālo projekta jautājumu risināšana, iekārtu uzstādīšana un mērījumu veikšana segtajās platībās (siltumnīcās), industriālo kaņepju izmēģinājuma lauku apskate kā arī biomasas gazifikācijas koģenerācijas elektrostaciju un citu Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka uzņēmumu objektu apskate.
Paredzētas diskusijas par jaunajiem potenciālajiem projektiem  un sadarbības padziļināšanu esošo projekta partneru starpā kā arī jaunu sadarbības partneru piesaiste.

Paredzētas diskusijas par projektu ietvaros iegūtās pieredzes un prasmju (zinātības) pārnesi uz praktiskajiem ražošanas projektiem kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītajās nozarēs.


Darba kārtība

25.03.2022

12:00 – 13:00

Ierašanās, kafija ar uzkodām;

13:00 – 13:15


E.Romanovskis, SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, SIA “Jumis geo”, SIA “JE enerģija” un biedrības “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks” valdes loceklis iepazīstina klātesošos ar “zinātnieku nakts” pasākumu norises programmu un kārtību

12:45 - 21:00

“Zinātnieku nakts” pasākumi (diskusijas projektu darba grupās; projekta objektu apskate un praktiskie darbi objektos, u.tml.)

21:00 -

Vakariņas un neformāls diskusiju turpinājums viesnīcā Kolonna Hotel Rēzekne26.03.2022

10:00 – 11:00

Ierašanās, kafija ar uzkodām;

11:00 – 16:00


Praktiskie darbi (mērījumi, iekārtu uzstādīšana, kalibrēšana, u.t.t.) IRIS, “gaismas metodikas”, “inovatīvu zemeņu zemeņu tehnoloģiju” un “inovatīvu kaņepju tehnoloģiju” projektu ietvaros projektu objektos Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos (SIA “Latgales dārzeņu loģistika” ziemas siltumnīcu kompleksā “Mežvidi” un SIA “ABerry” ziemas zemeņu siltumnīcā, SIA “Jumis Geo” un SIA “Reits” kaņepju laukos)

Projekts "Kaņepes"