Mežvidi jaunumi

Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē - kaņepju sējumu apskate


Kamēr zeme vēl atrodas ziemas atpūtā, lai uzņemtu spēkus jaunam sezonas cēlienam un spētu atkal briedināt jaunu ražu, tikmēr ir brīdis atskatīties uz pagājušās sezonas lauku darbiem, lai izvērtētu, kas tika darīts, un kā procesus uzlabot sākoties šīs sezonas darba cēlienam!

Kaņepju sējumu apskate SIA Jumis Geo un SIA Reits

Projekts: Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē
Projekta mērķis ir izpētīt un uzlabot industriālo kaņepju audzēšanas ķēdi, izpētot audzēšanas tehnoloģiju ietekmi uz kaņepju produktivitāti, kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem parametriem, produkcijas iznākumu, to piemērotību produktu ražošanai ar augstu pievienoto vērtību un izstrādāt rekomendācijas optimālai kaņepju audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izvēlei Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.


Projekts "Kaņepes"