Mežvidi jaunumi

Kaņepju vālošana pirms presēšanas

Notika industriālo kaņepju novākšanas paraugdemonstrējumi: Kaņepju vālošana pirms presēšanas

Projekts: Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē.

Par projektu lasi https://www.mezvidi.lv/kanepes
Projekts Nr.18-00-A01612-000026

Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Projekts "Kaņepes"