Mežvidi jaunumi

Projekta “Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē” gala ziņojuma un rezultātu prezentācija

Projekta “Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē” gala ziņojuma un rezultātu prezentācija Lauku dienas ietvaros 2024.gada 11.jūlijā, plkst. 13:00, Viļānos

Lauku dienas ietvaros 2024.gada 11.jūlijā, plkst. 13:00, Viļānos (galvenajā teltī) notiks projekta Nr. 18-00-A01612-000026 “Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē”, kas īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros, gala ziņojuma un rezultātu prezentācija

Prezentāciju organizē: Biedrības “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks” projekta koordinators un SIA “Jumis Geo” projekta koordinators Edgars Romanovskis, tālr. 29135221, e-pasts: edgars.romanovskis@mezvidi.lv Biedrības “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks” projekta vadītājs Gatis Ozoliņš, tālr. 29465509, e-pasts: gatis99@gmail.com


Projekts "Kaņepes"