Mežvidi jaunumi

Sapresēto kaņepju ruļļu nogādāšana līdz pārstrādei

Sapresēto kaņepju ruļļu nogādāšana līdz pārstrādei

Projekts: Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē.
Par projektu lasi https://www.mezvidi.lv/kanepes

Projekts Nr.18-00-A01612-000026

Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Projekts "Kaņepes"