Mežvidi jaunumi

Dalība LOSP dalīborganizāciju pārstāvju sapulcē un tiksānās ar Zemkopības ministru Didzi Šmitu

Šī gada 11.janvārī Mežvidu Lauksaimniecības un Tehnoloģiju parka valdes loceklis Edgars Romanovskis piedaījās Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes dalīborganizāciju pārstāvju sapulcē, kuras ietvaros notika arī pirmā biedru tikšanās ar 14. Saeimas ar Zemkopības ministru Didzis Šmitu.

Ar zemkopības ministru tika pārrunāti nozares aktuālie jautājumi, diskutējot gan par darbaspēka problemātiku, gan iespēju samazināt PVN pārtikai, Eiropas zaļā kursa ietekmi uz Latvijas lauksaimniecību un Latvijas konkurētspēju.

Zemkopības ministrs Didzis Šmits: "LOSP ir organizācija, kas pārstāv tautsaimniecībai ļoti būtisku nozari. Jau tagad redzu, ka ir vairāki virzieni, kā mums vienam otru atbalstīt. Ir jāpanāk, ka Latvijas laukos izaudzētajai produkcijai noiets ir ne tikai vietējā tirgū, kur es to redzu arī kā skolēnu ēdināšanas programmas būtisku sastāvdaļu, bet daudz nozīmīgāk ir radīt apstākļus un iespējas, lai ievērojami audzētu eksportspēju, un Latvijas lauksaimnieki sāktu konkurēt arī Eiropas līmenī."

LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis: “LOSP dalīborganizācijas, pārstāvot visas lauksaimniecības nozares Latvijā, ir ieinteresēta abpusējā sadarbībā ar zemkopības ministru - meklējot konstruktīvus risinājumus, lai Latvijas lauksaimnieki turpinātu ražot produkciju un apgādāt vietējos iedzīvotājus ar kvalitatīvu pārtiku. Būtiski ņemt vērā, ka lauksaimnieku spēja pabarot savas valsts ir iedzīvotājus uzskatāms par nacionālās drošības jautājumu, līdz ar to visi pieņemtie lēmumi par nozari jābalsta ar šo pamatvērtību. Tāpat no ministra sadzirdējām vēlmi virzīt un attīstīt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības eksportspēju.”

Tāpat aizvadītajā pārstāvju sapulcē LOSP rindās tika uzņemts jauns biedrs - Biedrība “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” (LŠZAA) kas apvieno 225 zirgu audzētājus, ir aktīvākā nozares ciltsdarba organizācija, kas nemitīgi pilnveido savu darbību, investējot attīstībā. LŠZAA pastāv, lai attīstītu zirgu audzēšanas nozari, organizētu un administrētu ciltsdarba pasākumus, popularizētu audzētāju darba rezultātus un Latvijas siltasiņu šķirnes zirgus gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes pasākumos!

Informācijas avots LOSP
Par uzņēmumu