Mežvidi jaunumi

Diskusija par LBTU Malnavas koledžas attīstību

LBTU Malnavas koledžā notika LOSP Dārzkopības grupas vizīte, kurā piedalījās LOSP valdes un Dārzkopības grupas pārstāvji, kā arī nozares asociāciju, pašvaldību, nozares uzņēmumu pārstāvji. Vizītes ietvaros tika diskutēts par LBTU Malnavas koledžas attīstību un apskatīta koledžas mācību materiāli tehniskā bāze.

Lai diskutētu par LBTU Malnavas koledžas ieceri uzsākt jaunas studiju programmas īstenošanu dārzkopības jomā, kā arī kopumā par koledžas nozīmi lauksaimniecības profesionālās izglītības nodrošināšanā, uz diskusiju koledžā ieradās Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) dārzkopības darba grupas un valdes pārstāvji, kā arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Ludzas novada domes, Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienības, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas, Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka, koledžas padomes un konventa pārstāvji, kā arī nozari pārstāvoši uzņēmēji.

Vizītes dalībnieki tika iepazīstināti ar laboratorijām, aprīkojumu un infrastruktūru lauksaimniecības izglītības un studiju programmu īstenošanai, kā arī ieviešanā esošiem investīciju projektiem, t.sk., topošo eksperimentālo laboratoriju, mūžizglītības un tālākizglītības centru, siltumnīcu- laboratoriju, lauksaimniecības mehanizācijas laboratoriju u.c. Simboliski par godu vizītei kopīgiem spēkiem tika iestādīti seši vīnogu stādi, tādejādi godinot koledžas vēsturi un tradīcijas, un atgādinot par sākotnējo Malnavas lauksaimniecības skolas izveides mērķi. Tieši ar mērķi nostiprināt Latvijas austrumu robežu 1921. gada 10. martā Latvijas austrumu daļā Malnavā (nevis dziļāk valsts teritorijā) tika izveidota lauksaimniecības skola. Tās izveide deva iespēju labu izglītību iegūt tieši Latgales jauniešiem, neskatoties uz to, ka Malnavā mācījās jaunieši no dažādiem novadiem. Pēc Malnavas lauksaimniecības skolas pabeigšanas izglītotie jaunsaimnieki vai nu turpināja studijas, vai ar jauniegūtajām zināšanām ievērojami uzlaboja pierobežas lauksaimnieku panākumus- ne īpaši auglīgajā augsnē tika gūtas labākas ražas, sāka audzēt vērtīgu šķirņu lopus, Malnavā audzētās vīnogas un arbūzus slavēja Vislatvijas Lauksaimniecības izstādē. Malnavas lauksaimniecības skolu dēvēja par kultūras oāzi valsts nomalē.

Informācijas avots un vairāk informācijas "Malnavas koledža": https://malnavaskoledza.lv/aktualitates/191-losp-darzkopibas-grupas-vizite.html
Par uzņēmumu