Mežvidi jaunumi

LBTU Malnavas koledžā notika svinīgs pasākums- “SADARBĪBA.IESPĒJAS.NĀKOTNE”

21.07.2023 LBTU Malnavas koledžā notika svinīgs pasākums- “SADARBĪBA.IESPĒJAS.NĀKOTNE”, kas bija veltīts LBTU Malnavas koledžas sadarbības partneru godināšanai, kā arī šajā patīkamajā gaisotnē tika atklāta renovēta pētnieciski eksperimentālā laboratorija.
LBTU Malnavas koledžā, klātesot pārstāvjiem no Zemkopības ministrijas tika atklāta pētnieciski eksperimentālā laboratorija, kurā ir izveidotas laboratorijas telpas ar iekārtām augu fizioloģijā, graudu kvalitātes noteikšanai, augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanai, kā arī ekspozīcijas telpa.
Pētnieciski ekperimantālās laboratotijas izveide ir nozīmīgs pienesums koledžas lietišķās pētniecības attīstībai, izglītības un studiju programmu kvalitātes uzlabošanai. Ieguvēji būs gan izglītojamie, gan studenti, gan mācībspēki.


Pasākumā tika godināti koledžas sadarbības partneri- nozares uzņēmumi un asociācijas, koledžas padomes un konventa locekļi, valsts pārbaudījumu un centrālizēto kvalifikācijas komisiju locekļi, aktīvāki vecāki un absolventi, kas lepni nes koledžas vārdu pasaulē, pasniedzot atzinības un pateicības rakstus!

Par uzņēmumu