Mežvidi jaunumi

Zemeņu audzēšanas sezonas uzsākšana

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.2.apakšpasākuma „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros atbalstīts projekts “Zemeņu audzēšanas tehnoloģija, izmantojot substrāta apsildi augstajos tuneļos, ar vai bez papildus apgaismojuma, un optimāla augu biezības izvērtēšana augstajos tuneļos, maksimālai ražības paaugstināšanai” īstenošanā. Projekta vadošais partneris ir SIA “Aberry".

Šādi tiek uzsākta zemeņu audzēšanas sezona - pildot kūdras substrātu audzēšanas kastēs.


Projekta mērķis: Jaunas, ekonomiski izdevīgas zemeņu audzēšanas tehnoloģijas augstajos tuneļos ieviešana praksē un pētīšana. Projekta uzdevumi: (1) zemeņu ražošanas sezonas maksimāla pagarināšana, izmantojot augsto tuneļu konstrukcijas, substrāta apsildi un papildus apgaismojumu, (2) ražības palielināšana no vienas augsto tuneļu platības vienības, lietojot tikai bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus un nodrošinot optimālu augu biezību tunelī.


Projekts "Zemeņu audzēšana"