IZVĒLNE >
Projekts Nr.22-00-A01612-000018
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu.

3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā

Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt lauksaimniecības nozares attīstību, realizējot nacionāli nozīmīgu uz inovācijām vērstu projektu un ieviešot nozarē jaunus tehniskos risinājumus. Projekta specifiskais mērķis jeb EIP grupas vīzija ir izveidot integrētu un augsti kompetentu starpnozaru konsorciju, lai risinātu vertikālās lauksaimniecības tehnoloģiskās pamatproblēmas - 1) uzlabotu kultūraugu ražu un 2) samazinātu elektroenerģijas patēriņu.

Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 16. pasākuma „Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" atbalstu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 370 780,99 Eur, no tiem publiskais finansējums 333 702,89 Eur apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta vadošais partneris: SIA Broccoli
Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte, SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA ADDO Energy, biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”.

PROJEKTA PARTNERI
KONTAKTI
Biedrība "Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks"

VALDES LOCEKLIS
Ansis Avotiņš
+371 29138573
ansis.avotins@inbox.lv

PROJEKTU VADĪTĀJA
Anita Boldāne
+371 29193227
anita.boldane@mezvidi.lv

PROJEKTU VADĪTĀJS
Edgars Romanovskis
+371 29135221
edgars.romanovskis@mezvidi.lv
Atrodamies Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos