IZVĒLNE >

PROJEKTI

Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka uzņēmumi sadarbībā ar universitātēm un citiem sadarbības partneriem, izmantojot Eiropas Savienības piešķirto līdzfinansējumu ir iesaistījušies vairāku pētniecības un jauno tehnoloģiju izstrādes projektos ar lielu izmantošanas potenciālu tautsaimniecībā un būtisku nākotnes ieguldījumu klimata pārmaiņu seku novēršanai un "zaļākas" rītdienas izveidei.
Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē

— Projekts Nr.18-00-A01612-000026
— Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Siltumnīcu kompleksu apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrāde

— Projekts Nr.18-00-A01620-000006
— Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Zemeņu audzēšanas tehnoloģija, izmantojot substrāta apsildi augstajos tuneļos, ar vai bez papildus apgaismojuma, un optimāla augu biezības izvērtēšana augstajos tuneļos, maksimālai ražības paaugstināšanai

— Projekts Nr.18-00-A01620-000017
— Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā [IRIS]

— Projekts Nr.19-00-A01612-000010
— Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Enerģija no atkritumiem demonstrācijas ražotne. Atkritumu reģenerācija siltuma un elektroenerģijas ieguvei, gazificējot SRF

3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā

- Projekta Nr. 22-00-A01612-000018
- Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu.


Siltumnīcu kompleksa gaismas korektoru un rekuperācijas sistēmas izveide un
siltumnīcas aprīkojuma iegāde

-Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
-Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 4. "Investīcijas materiālajos aktīvos" projekts
4.01 apakšpasākuma: "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
-Projekta Nr. 19-01-A00401-001217

Projekts Nr. 23-00-A01612-000002
"Automatizēta kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizzēluma kontroles sistēmas izveidošana". Mežvidu LTP ir projekta partneris ar funkcijām:
 - Konsultatīvs atbalsts tehnoloģiju aprobēšanā.
- Konsultatīvs atbalsts sensoru un aparatūru izmantošanu siltumnīcās.
- Iegūto rezultātu publicēšana un izplatīšana.

KONTAKTI
Biedrība "Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks"

VALDES LOCEKLIS
Ansis Avotiņš
+371 29138573
ansis.avotins@inbox.lv

PROJEKTU VADĪTĀJA
Anita Boldāne
+371 29193227
anita.boldane@mezvidi.lv

PROJEKTU VADĪTĀJS
Edgars Romanovskis
+371 29135221
edgars.romanovskis@mezvidi.lv
Atrodamies Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos