IZVĒLNE >
Projekts Nr.19-00-A01612-000010
Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā [IRIS]

Projekta mērķis ir izstrādāt efektīvus un Latvijas apstākļiem atbilstošus siltumnīcas iekārtu vadības un procesa analīzes algoritmus, izmantojot jaunākos siltumnīcu tehnoloģiju risinājumus (IoT sensoru sistēmas, apgaismes sistēmas, u.c.), novērtējot to ietekmi uz savstarpēji saistītajiem procesiem siltumnīcās, kā arī izstrādāt jaunas metodes un rekomendācijas, lai veicinātu Latvijas siltumnīcu sektora efektivitāti, konkurētspēju un videi draudzīgu saimniekošanu.

Vairāk par projektu:  https://www.irisproject.lv/ 
JAUNUMI
  PROJEKTA PARTNERI
  KONTAKTI
  Biedrība "Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks"

  VALDES LOCEKLIS
  Ansis Avotiņš
  +371 29138573
  ansis.avotins@inbox.lv

  PROJEKTU VADĪTĀJA
  Anita Boldāne
  +371 29193227
  anita.boldane@mezvidi.lv

  PROJEKTU VADĪTĀJS
  Edgars Romanovskis
  +371 29135221
  edgars.romanovskis@mezvidi.lv

  Atrodamies Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos