IZVĒLNE >

Enerģija no atkritumiem demonstrācijas ražotne. Atkritumu reģenerācija siltuma un elektroenerģijas ieguvei, gazificējot SRF

Projekta mērķis ir izveidot pilna ekonomiskās aprites cikla tehnoloģiju Eiropas tirgum ar mērķi samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu.
PROJEKTA PARTNERI
KONTAKTI
Biedrība "Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks"

VALDES LOCEKLIS
Ansis Avotiņš
+371 29138573
ansis.avotins@inbox.lv

PROJEKTU VADĪTĀJA
Anita Boldāne
+371 29193227
anita.boldane@mezvidi.lv

PROJEKTU VADĪTĀJS
Edgars Romanovskis
+371 29135221
edgars.romanovskis@mezvidi.lv
Atrodamies Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos