IZVĒLNE >
Projekts Nr. Nr.. 23-00-A01612-000002
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)atbalstu

Automatizēta kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizzēluma kontroles sistēmas izveidošana


Mežvidu LTP ir projekta partneris ar funkcijām:
 - Konsultatīvs atbalsts tehnoloģiju aprobēšanā.
- Konsultatīvs atbalsts sensoru un aparatūru izmantošanu siltumnīcās.
- Iegūto rezultātu publicēšana un izplatīšana.

Projekta mērķis ir ir jaunradīta tehnoloģija, kas iekļauj aparatūras projektēšanu un izstrādi, sensoru datu apstrādes un analīzes programmatūras izstrādi un integrēšanu ĢIS sistēmā. Automatizētā sistēma nodrošinās kvalitatīvu kokaudzētavu stādu attīstības, veselības un aizzēluma kontroli. Projekta sekundārie mērķi:
1) samazināt resursus - ūdens, barības vielas un mēslojuma patēriņš;
2) ieekonomēt laika resursu - procesu digitalizācija;
3) palielināt cilvēkresursu produktivitāti;
4) veicināt precīzās mežsaimniecības attīstību - inovatīvo informācijas tehnoloģiju izmantošana;
5) palielināt stādāmā materiāla lietderīgo iznākumu.


PROJEKTA PARTNERI
KONTAKTI
Biedrība "Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks"

VALDES LOCEKLIS
Ansis Avotiņš
+371 29138573
ansis.avotins@inbox.lv

PROJEKTU VADĪTĀJA
Anita Boldāne
+371 29193227
anita.boldane@mezvidi.lv

PROJEKTU VADĪTĀJS
Edgars Romanovskis
+371 29135221
edgars.romanovskis@mezvidi.lv
Atrodamies Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos