IZVĒLNE >
Projekts Nr. 19-01-A00401-001217
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)atbalstu

Siltumnīcu kompleksa gaismas korektoru un rekuperācijas sistēmas izveide un siltumnīcas aprīkojuma iegāde

Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis un tā ieguldījums LAP mērķa virzienos un horizontālajās prioritātēs:
-Pēc projekta īstenošanas tiek palielināts saimniecības vai uzņēmuma neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares vismaz par 5% vai vismaz par pusi no projekta investīciju apmēra vai par 5% tiek palielināts fiziskais ražošanas apjoms vai ražošanas efektivitāte salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu vai pēdējiem trīs noslēgtajiem gadiem pirms projekta pieteikuma iesniegšanas.

Projekta apraksts:
-Tomātu audzēšana modernā ziemas siltumnīcu kompleksā bija liels izaicinājums, kas šo gadu laikā, pateicoties sadarbībai ar vietējiem un ārvalstu speciālistiem sasniedzis labus rezultātus. Jaunajā siltumnīcā iekārtojums un darba procesi būs līdzīgi, kā jau esošajā audzēšanas platībā. Siltumnīcām tiks izmantota viena vadības sistēma. Tomāti tiek audzēti minerālvates substrātā, nodrošinot kopējo barības un minerālvielu padevi. Siltumnīcu mikroklimats tiek uzturēts izmantojot centralizēto siltumnīcu vadības sistēmu. Augu aizsardzībai tiek izmantoti tikai dabīgie augu aizsardzības līdzekļi, tomātu ziedus apputeksnē kamenes. Uzņēmumam jau vārākas sezonas sadarbojas netālu esošo Malnavas koledžu, regulāri piedāvājot koledžas studentiem apgūt praktiskās iemaņas darbam modernā siltumnīcā.
-Projekta ietvaros uzņēmums veiks siltumnīcas kompleksa ražas novākšanas, transportēšanas un uzglabāšanas aprīkojuma iegādi ( projekta īstenošanas 1.kārta). Aprīkojums nepieciešams ikdienas darbu nodrošināšanai siltumnīcu kompleksā, bez minētā aprīkojuma nav iespējama ražas novākšana, transportēšana un uzglabāšana.

Projektā paredzēts uzstādīt siltumnīcu kompleksa starprindu gaismošanas sistēmu ( projekta īstenošanas 2.kārta) un rekuperācijas sistēmu ( projekta īstenošanas 3.kārta).

Projekta finansējums:
-Projekta attiecināmo izmaksu summa 532 470,12 EUR
-Projekta publiskā finansējuma summa 264 724,23 EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē -


https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_lv
KONTAKTI
Biedrība "Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks"

VALDES LOCEKLIS
Ansis Avotiņš
+371 29138573
ansis.avotins@inbox.lv

PROJEKTU VADĪTĀJA
Anita Boldāne
+371 29193227
anita.boldane@mezvidi.lv

PROJEKTU VADĪTĀJS
Edgars Romanovskis
+371 29135221
edgars.romanovskis@mezvidi.lv
Atrodamies Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos