Mežvidi jaunumi

IRIS projekta apraksts

Siltumnīcās notiekošie procesi ir ļoti sarežģīti un savstarpēji saistīti, kas atkarīgi no tajās audzējamām kultūraugiem, to šķirnes īpatnībām, iekšējā un ārējā klimata, apgaismojuma, apputeksnēšanas, laistīšanas, kvalitātes, energoefektivitātes, ražības, efektīvas un videi drošas augu aizsardzības u.c. šo sistēmu parametriem.

Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt efektīvus un Latvijas apstākļiem atbilstošus siltumnīcas iekārtu vadības un procesa analīzes algoritmus, izmantojot jaunākos siltumnīcu tehnoloģiju risinājumus (IoT sensoru sistēmas, apgaismes sistēmas, u.c.), novērtējot to ietekmi uz savstarpēji saistītajiem procesiem siltumnīcās, kā arī izstrādāt jaunas metodes un rekomendācijas, lai veicinātu Latvijas siltumnīcu sektora efektivitāti, konkurētspēju un videi draudzīgu saimniekošanu. Novērtējot šīs tehnoloģijas tiek veikti metodiski pētījumi, lai noskaidrotu dārzeņu ontoģenēzes īpatnības un produkcijas bioķīmiskā sastāva izmaiņas atkarībā no audzēšanā izmantotajiem apgaismojuma apstākļiem, izvērtētu sēņu slimību attīstību atkarībā no lietotajām tehnoloģijām, kā arī to kā dažāda spektra gaisma ietekmē apputeksnēšanos, saimnieciski saimnieciski postīgo un noderīgo kukaiņu populāciju attīstību tomātu siltumnīcā – ražošanas apstākļos.

Vairāk par projektu: https://www.irisproject.lv/
Projekts "IRIS"