Mežvidi jaunumi

Adaptīvo sistēmu izmantošana bioloģijas nozarē

RTU Cēsu studiju un zinātnes centra Adaptronikas studenti bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Mežvidu Lauksaimniecības un Tehnoloģiju parku, lai smeltos zināšanas par adaptīvo sistēmu izmantošanu bioloģijas nozarē!

“Vizītes ietvaros ciemiņi tika iepazīstināti ar SIA “Latgales dārzeņu loģistika” siltumnīcu kompleksa “Mežvidi” un SIA “ABerry” zemeņu siltumnīcas darbību un kopīgi ar RTU kolēģiem īstenotajiem siltumnīcu tehnoloģiju pētniecības un attīstības projektiem IRIS un Siltumnīcu kompleksu apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrāde”

Tagad tikai atliek zināšanas izmantot studiju procesā!

Projekts Nr.19-00-A01612-000010
Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā [IRIS]
Vairāk par projektu: https://www.irisproject.lv/
https://mezvidi.lv/iris


Agaismojuma metodikas izstrādes projektiņu un pašu projekta nosaukumiņu un numuriņu
Projekts Nr.18-00-A01620-000006
Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Siltumnīcu kompleksu apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrāde
Vairāk par projektu: https://mezvidi.lv/gaismaProjekts "IRIS" Siltumnīcu kompleksu apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrāde